Společnost Kavex - Granit Holding a.s. se představuje:

Společnost Kavex - Granit Holding a.s. je jedna z největších firem v České republice zabývajících se těžbou a zpracováním žulových výrobků. Má dlouholetou tradici, která na lomu Mrákotín sahá až do poloviny 19 století. Dále Kavex těží kámen v lomu Řásná, Mysletice a Boršov.

Do výrobního programu společnosti patří téměř celé široké spektrum hrubé, čisté i ušlechtilé kamenické výroby ze žul dle výše uvedených lokalit.

Masiv granitoidů mrákotínského typu tvoří bělošedý, místy až namodralý, drobný středně zrnitý, hypidiomorfní, dvojslídný muskovit-biotitický granit. Minerální složení je v ložisku relativně konstantní.

Jakost výrobků je ověřena provedením Průkazních zkoušek materiálů a certifikací všech zákonem stanovených výrobků autorizovanou osobou č. 218 (ZKK Hořice). Technologická základna umožňuje zhotovit výrobky nejen dle ČSN, ale i dle norem DIN a Ö-NORM, případně je možné dle přání zákazníka zhotovit různé atypické výrobky.

V hrubé kamenické výrobě dochází k těžbě suroviny, tj. jednak bloků určených pro další zpracování na ušlechtilé kamenické výrobě, jednak neblokové suroviny určené k vlastnímu zpracování v hrubé kamenické výrobě.

V ušlechtilé kamenické výrobě jsou na katrech bloky řezány na desky, které jsou dále opracovány podle požadovaného stupně finální povrchové úpravy a to smirkováním, leštěním, tryskáním opalováním, pemrlováním. Dále jsou desky formátovány, případně jsou na nich prováděny speciální operace dle požadavku zákazníka.

Základní sortiment výrobků je následující:

Hrubá a čistá kamenická výroba

Dlažební kostky štípané i štípané a řezané, obrubníky, krajníky, schodišťové stupně (obyčejné i profilované, přímé i rádiusové), zdící prvky (lomový kámen pro zdivo soklové, kopáky, haklíky), architektonické prvky (kašny, fontány, sloupy, balustrády, koule, patníky, atd.) a další atypické prvky.

Ušlechtilá kamenická výroba

Dlažby, obklady (obklady stěn a fasád, obklady schodů, parapety, sokly), atypické výrobky (koupelnové a kuchyňské desky, stolky, lavice, komínové desky, krby atd.), další výrobky dle přání zákazníka, (např. památníky, pomníkové díly, pečící desky, atd.)

K dodávkám včetně prací jsou využívána realizační střediska České Budějovice, Olomouc a Brno.

Výrobky ze žul od firmy Kavex zaručují svým precizním provedením vysokou estetickou úroveň z přírodního materiálu. Mají v podstatě neomezenou životnost, příznivou cenu vzhledem ke svojí životnosti a v porovnáním s obdobnými výrobky z jiných materiálů.

Toto jsou základní aspekty neustále rostoucí obliby žulových výrobků u zákazníků.